Strona MAI
Moja historia
CO NOWEGO ???
JAK MOGĘ POMÓC
1% , 6% , 10% - darowizny
=> Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
=> Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym
=> Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
APEL O POMOC
Coś o genach
Dokumentacja Lekarska
POMAGAJĄ NAM
Sprawozdania wydatków
Galeria zdjęć
Księga gości
Kontakt
Lista linków
Galeria
 

1% , 6% , 10% - darowizny

AKCJA PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA MAI

 

PIT 28     
 
pozycja 125
KRS 0000050135
pozycja 126
WPISAĆ KWOTĘ
 
Pozycja 127
darowizna na cele ochrony zdrowia ,,LALKA"
Pozycja 128
można wyrazić zgodę na uwidocznie swoich danych osobowych
PIT 36
 
pozycja 301
KRS 0000050135
pozycja 302
WPISAĆ KWOTĘ
Pozycja 303
darowizna na cele ochrony zdrowia ,, LALKA" 
 
Pozycja 304
można wyrazić zgodę na uwidocznie swoich danych osobowych
PIT 36L
 
pozycja 104
KRS 0000050135
pozycja 105
WPISAĆ KWOTĘ
Pozycja 106
darowizna na cele ochrony zdrowia ,,LALKA"
Pozycja 107
można wyrazić zgodę na uwidocznienie swoich danych osobowych
PIT 37
 
pozycja 122
KRS 0000050135
pozycja 123
WPISAĆ KWOTĘ
Pozycja 124
darowizna na cele ochrony zdrowia  ,,LALKA"
Pozycja 125
można wyrazić zgodę na uwidocznienie swoich danych osobowych
PIT 38
 
pozycja 57
KRS 0000050135
pozycja 58
WPISAĆ KWOTĘ
Pozycja 59
darowizna na cele ochrony zdrowia ,,LALKA"
Pozycja 60
można wyrazić zgodę na uwidocznienie swoich danych osobowych
PIT 39
 
pozycja 50
KRS 0000050135
pozycja 51
WPISAĆ KWOTĘ
Pozycja 52
darowizna na cele ochrony zdrowia  ,,LALKA"
Pozycja 53
można wyrazić zgodę na uwidocznienie swoich danych osobowych


e-mail: malgos.ty@gmail.com


DAROWIZNY PIENIĘŻNE

Podmioty dokonujące wpłat na konto i/z dopiskiem: ,,LALKA" mogą korzystać z określonych preferencji w odatkach dochodowych. Preference podatkowe wynikają z faktu, że Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia realizuje cele określone w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publiczego i o wolontariacie oraz jednocześnie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne moga pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny przekazaną naszemu dziecku ( dopisek: ,,LALKA")

* Obniżenie podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest różnica pomiędzy przychodem , a kosztem ich uzyskania ustalona zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Górną granicą odliczenia jest 6% dochodu tj. różnica pomiędzy przychodami, a kosztami ich uzyskania., Należy pamiętać, że dochód należy ustalić w wysokości przed pomniejszeniem o kwotę darowizny. Ograniczenie 6% dochodu dotyczy także łącznie darowizn z tytułu przekazanych kwot na cele określone w art.4 ustawa o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie oraz darowizn na cele kultu religijnego. Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Dowodem , który poświadcza darowiznę jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego ( z dopiskiem: ,,LALKA). Kwota, która pomniejsza podstawę odliczenia podatku nie może być jednocześnie kwotą, która pomniejsza dochód, okreslony w pkt. 2 wyjaśnienia.

Powyższe warunki są uregulowane w art. 26 ust.1 pkt 9, ust. 6a, 6b oraz ust. 7 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmian.)

Darowizny odliczane od podatku:

- os. fizyczne rozliczający sie metodą liniową na deklaracji rocznej PIT-36L

- os. fizyczne ryczałtowcy rozliczajacy się na deklaracji rocznej PIT-28


* Obniżenie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych. Obniżenie nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1% podatku naleznego wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym. Zmniejszenie obejmuje wpłaty dokonane za dany rok podatkowy oraz okres do złożenia rozliczenia, nie później jednak niż do końca upływu terminu do złożenia rocznego zeznania podatkowego ( do końca kwietnia). Dlatego termin na dokonanie wpłaty obejmuje cały rok podatkowy oraz cztery mięsiace snastępujacego po roku podatkowym. Zmniejszenie wpłaty może być dokonane jeśli kwota nie pomniejszyła podstawy wyliczenia podatku określonej w pkt 1 wyjaśnienia.

- os. fizyczne rozliczajace sie z podatku na deklaracji rocznej PIT- 37 i PIT-36 oraz PIT- 28


Kwota darowizny na rzecz Dolnosląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia" z dopiskiem: ,, LALKA" może albo pomniejszyć podstawę opodatkowania  zgodnie z punktem 1, albo pomniejszyć podatek zgodnie z puntem 2. Podatnik musi zdecydować, które zwolnienie wybiera co do określonej kwoty. Niemniej jednak podatnik może korzystać z dwóch zwolnień co do róznych, wpłaconych kwot.

Osoby prawne

Osoby prawne moga pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny na rzecz NASZEJ CÓRECZKI ( Dolnosląska Fundacja Rozwoju Ochronu Zdrowia z dopiskiem ,,LALKA"). Podstawą opodatkowania jest róznica pomiędzy przychodem , a kosztami ich uzyskania ustalona zgodnie z ustawą o podatku dochodowycm od osób prawnych. Górną granicą odliczenia jest 10% dochodu tj. różnicy pomiędzy przychodami , a kosztami ich uzyskania. Należy pamiętać, że dochód należy ustalić w wysokości przed pomniejszeniem o kwotę darowizny. Ograniczenie 10% dochodu dotyczy także łącznie darowizn z tytułu przekazanych kwot na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie oraz darowizn na cele kultu religijnego. Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Dowodem , który poświadcza darowiznę jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego ( z dopiskiem: ,,LALKA").

Wszystkie warunki sa uregulowane w art. 18 ust 1 pkt 1, 1a, 1c oraz 1g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmian.)

Aby skorzystać z odliczenia darowizny przekazanej przez osobę prawna nalezy sporządzic:

- deklarację CIT-D informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

- deklarację CIT-2/O ( deklaracja zaliczkowa) informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. W cześci B.2 odliczenia od dochodu należy w pozycji 17 wpisać kwote darowizny oraz przenieść ją ( ewentualnie powiększyć o inne kwoty darowizn) do pozycji 21.

- deklarację CIT-8/O ( deklaracja roczna) informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. W części B.3 odliczenia od dochodu należy w pozycji 39 wpisać kwotę darowizny oraz przenieść ją ( ewentualnie powiększyć o inne kwoty darowizn) do pozycji 41 deklaracji oraz 45.

- CIT-2 deklaracja zaliczkowa deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu( przeniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W pozycji 28 w cześci D.1 dochody ( przychody) wolne i odliczenia od dochodu na lezy przenieść kwotę wykazaną w pozycju 21 z deklaracji CIT-2/O. Dalej tę kwotę nalezy przenieść do pozycji 30 ( ewentualnie zwiększyć o inne kwoty darowizn wykazane w pozycji 29)

- CIT-8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty ) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W pozycji 28w cześci D.1. dochody ( przychody) wolne i odliczenia od dochodu nalezy przenieść kwotę wykazaną w pozycji 21 z deklaracji CIT-2/O. Dalej tę kwotę przenieść do pozycji 30 ( ewentualnie zwiększyć o inne kwoty darowizn wykazane w pozycji 29)

Dla zainteresowanych pomocą , proszę przejść  JAK MOGĘ POMÓCDzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (26 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=