Strona MAI
Moja historia
CO NOWEGO ???
JAK MOGĘ POMÓC
1% , 6% , 10% - darowizny
APEL O POMOC
Coś o genach
Dokumentacja Lekarska
POMAGAJĄ NAM
Sprawozdania wydatków
Galeria zdjęć
Księga gości
Kontakt
Lista linków
Galeria
 

Sprawozdania wydatków

SPRAWOZDANIE WYDATKÓW ROK 2010
-
Turnus Reh. Neuron                                  5340,00   III 2010
- Leczenie  ( w tym wizyty lekarskie
                                 u specjalistów )            480,00   IV 2010
- Leczenie   ( w tym wizyty lekarskie
                                 u specjalistów )            380,00   VI 2010
-
-
-
- Rehabilitacja prowadzona od miesiąca
                                    I do XII 2010

                           
S U M A    
       

SPRAWOZDANIE WYDATKÓW ROK 2009
-Leczenie  ( w tym wizyty lekrskie
                                 u specjalistów )           785,00     I    2009
-Warsztaty szkoleniowe dla rodziców            300,00     I    2009
 -Leczenie ( w tym wizyty lekarskie
                                 u specjalistów )            344,00     II  2009
 -Turnus Rehabilitacyjny  NEURON            4250,00     III 2009
-Pomoce edukacyjne                                    2700,00     III 2009
- Leczenie ( w tym wizyty lekarskie
                                u specjalistów )            200,00     III 2009
 -Turnus Rehab. dr. Swietlany Masgutowej   6500,00     IV / V 2009
 -Turnus Reh. organiz. TPG dopłata                750,00     VII 2009
- Leczenie  ( w tym wizyty lekarskie
                                u specjalistów )             200,00     VIII 2009
 -Turnus Reh. ZABAJKA                             4500,00     IX 2009
- Leczenie   ( w tym wizyty lekarskie
                                u specjalistów )             150,00      IX 2009
- Turnus Reh. NEURON                              4850,00       X 2009
- Rehabilitacja  prowadzona od miesiąca  
                                     I do XII 2009     16200,00

                  
S U M A         41729,00

SPRAWOZDANIE WYDATKÓW ROK 2008

-Leczenie                                     1980,00    I-III 2008
-Wizyty lekarskie podstawowe         950,00     I-III 20
-Leczenie odpornościowe                 560,00     IV 200
-Badania labolatoryjne 
 nie refundowane pezez NFZ           460,00     I-III 2008    
-Turnus Rehabilitacyjny                2215,00     VII 2008
-Pionizator z krzesłem                   8200,00    VII 2008
-Rehabilitacja NDT Bobath            2500,00    VI - VII 2008
-Leczenie                                        650,00     IX 2008
-Rehabilitacja Voyta, Logopeda       1800,00     X 2008
-Leczenie                                        200,00     X 2008
-Wizyta Neurologa                            80,00     X 2008
-Pomoce dokształacajace                   150,00     X 2008
-Wyjazd rehabilitacyjny do 
  Karpacza z Ośrodka dla Dzieci
  Niedosłyszących                             250,00    X 2008
-Leczenie                                         350,00    XI 2008
- Rehabilitacja                               2700,00    X - XI 2008
-Leczenie                                         200,00    XII 2008
-Pomoce edukacyjne                          248,00    XII 2008
                                       
                                    SUMA  23493,00

 

SPRAWOZDANIE WYDATKÓW ROK 2007

-Zakup sprzętu rehabilitacyjnego  860,00      I 2007
-Turnus rehabilitacyjny                 820,00     10-24.V.2007

-Rehabilitacja NDT Bobath            260,00     10-24.V.2007

-Terapia Kranio-Sakralna              450,00     X, XI, XII 2007 (raz w tygodniu)

-Wizyta u endokrynologa               100,00     

-Wizyta u neurologa                      400,00

-Wizyta u chirurga                        120,00

-Wizyta w Inst. dr, Masgutowej     100,00

-Wizyta u ortopedy                       200,00

- Wizyta w Inst. pat. Sł. i Mowy     300,00

- Leczenie                                      2050,00  IX, X, XI,XII 2007

-Pobyt terapeutyczny w Toruniu     967,00    03-07.XII 2007

-zakup biletów na dojazdy

   do Wrocławia                             3250,00  I-XII 2007

                                                 SUMA     9877,00

 Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=